What is use case diagram pdf

Use case diagram van een restaurant bedrijf. De gebruikers en andere systemen die inwerken op het subject worden actoren genoemd. Actoren staan voor entiteiten what is use case diagram pdf het systeem.

Hierbij kunnen actoren in verschillende rollen worden voorgesteld. Het kan werken als een organisatie hulpmiddel. Bij wijze van voorbeeld toont de eerste figuur een eenvoudig restaurantsysteem. Voorbeeld van Use case relaties. Registreer u vooral en meld u aan. Dit is echter niet vereist. Een lijst met recente wijzigingen in deze wiki.

scroll to top